Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Za účelem informování českých i rakouských obyvatel o pilotní fázi projektu byla v obou příhraničních regionech uspořádána informativní setkání o obsahové náplni a průběhu několikaměsíčního pilotního provozu.

Tyto akce se uskutečnily v následujících termínech:

·         12. února 2013        Horní Stropnice

·           6. března 2013      České Velenice

·         11. března 2013      Gmünd

·         13. března 2013      Suchdol nad Lužnicí

Tato informativní setkání, jejichž hlavním tématem bylo přeshraniční poskytování zdravotní péče na Zemské klinice Gmünd, byla hojně navštívena. Zájemci se mohli informovat o projektu „Healthacross in Practice“ přímo u zástupců projektu a představitelů Zemské kliniky Gmünd.

Náplní informativních setkání bylo představení projektu, představení Zemské kliniky Gmünd, popis průběhu pilotního projektu a podrobný návod, jak se pilotního projektu zúčastnit jako pacient. Následně měli účastníci možnost klást dotazy přímo organizátorům. Této příležitosti využila celá řada účastníků. Bylo tak možné odstranit veškeré nejasnosti a vznikla zajímavá diskuse o přeshraničním poskytování zdravotní péče v příhraničním regionu Gmünd – České Velenice.

 

23. února 2013 se na všech zemských klinikách konal den otevřených dveří. Návštěvníci Zemské kliniky Gmünd měli mimo jiné možnost získat informace o pilotním projektu a Zemské klinice samotné. Den otevřených dveří přilákal navzdory zimnímu počasí četné české návštěvníky, kteří si u informačního stánku projektu mohli vzít brožuru a udělat si první představu při prohlídce nemocnice, kterou je provedl průvodce v českém jazyce.