Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Schůzka na téma pojištění a vyúčtování

20. června 2012 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konala první koordinační schůzka zaměřená na účtování v rámci pilotního projektu. Členové projektového týmu diskutovali poprvé se zástupci nejdůležitějších českých zdravotních pojišťoven a praktickými lékaři z Českých Velenic o způsobu vyúčtování zdravotních výkonů, které budou prováděny v rámci pilotního projektu.