Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Schůzka na téma spektrum zdravotních výkonů

24. května 2012 se na Zemské klinice Gmünd konala koordinační schůzka věnovaná spektru zdravotních výkonů pro pilotní projekt. Na tomto zasedání diskutoval projektový tým se dvěma praktickými lékaři z Českých Velenic o spektru zdravotních výkonů v rámci pilotního projektu. Účastníci se dohodli na seznamu výkonů, jejichž nabízení během pilotního projektu považují obě strany za smysluplné.