Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Studijní cesta do Norrbottenu

V rámci projektu EU „Healthacross in Practice“ se ve dnech 3. – 6. září uskutečnila studijní cesta do Luleå (region Norrbotten – severní Švédsko), jíž se zúčastnili zástupci obou partnerských regionů (Dolní Rakousko a Jihočeský kraj).

Přeshraniční spolupráce

První den cesty byl věnován zejména přeshraniční spolupráci při poskytování zdravotní péče obyvatelstvu. Prezentována byla mj. kooperace finské a švédské záchranné služby a dalekosáhlé využívání telemedicíny a elektronického zdravotnictví, díky čemuž lze dobře překonat dlouhé vzdálenosti mezi bydlištěm pacienta a nemocnicí, resp. poliklinikou. Den byl uzavřen návštěvou polikliniky Övertorneå (Švédsko). Zde bylo ukázáno uplatnění telemedicíny v praxi a představena konkrétní spolupráce se zdravotnickým centrem Pello ve Finsku.

Nemocnice Sunderby

Druhý den byla na programu prohlídka kliniky Sunderby, ústřední nemocnice regionu Norrbotten. Nemocnice byla otevřena v roce 1999 (naopak byly uzavřeny nemocnice Luleå a Boden) a disponuje více než 385 lůžky. Také zde bylo stěžejním problémem elektronické vedení zdravotnické dokumentace, propojení s jinými nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními a plánované rozšíření nemocnice.

Kromě programu prohlídky měli účastníci z Dolního Rakouska a Jihočeského kraje možnost seznámit se se zastupitelkou regionu Norrbotten Agnetou Grandström a vedoucím Úřadu zdravotnictví.

Fakta o regionu Norrbotten:

Rozloha: 92.257 m²

250.000 obyvatel (z toho 200.000 žije na pobřeží)

5 nemocnic

32 (ambulantních) poliklinik

20 – 25 % lékařů pochází ze zahraničí

2 vrtulníky