Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Zemská klinika Gmünd se otevírá

Od 25. února 2013 bude na Zemské klinice Gmünd možné ambulantně ošetřit přibližně 100 pacientů a pacientek z České republiky. Pilotní projekt, který si získal uznání v celé EU, zjišťuje, jaké překážky bude nutné překonat, aby zdravotní péče poskytovaná obyvatelstvu nebyla limitována státní hranicí.

Náměstek zemského hejtmana Mag. Wolfgang Sobotka se tomuto projektu intenzivně věnuje už několik let: „Spolková země Dolní Rakousko se již léta zasazuje o to, aby se přeshraniční poskytování zdravotní péče stalo skutečností. Přístup k lékařské a ošetřovatelské péči se ve sjednocené Evropě nesmí zastavit na hranicích. O jak důležitou věc se jedná, lze ukázat na příkladu města České Velenice: pacienti a pacientky zde musejí ujet okolo 60 km, než se dostanou do nejbližší české nemocnice, zatímco Zemská klinika Gmünd je vzdálena jen několik set metrů od jejich domovů. Naše spolupráce může tedy zachraňovat životy. Projekt „healthacross in practice“ vyžadoval rozsáhlé přípravy, které probíhaly už od roku 2008. O to více mě těší, že nyní můžeme zahájit jeho rozhodující fázi: otestovat standardní provoz.“

Pravděpodobně do konce května by nyní mělo být na Zemské klinice Gmünd ambulantně ošetřeno přibližně 100 pacientů a pacientek z České republiky. Spektrum zákroků sahá od odstraňování malých nádorů až po infiltraci, od různých konzultací a vyšetření až po obliteraci křečových žil. V akutních případech je možná i hospitalizace.

Veškeré náklady na ošetření českých pacientů uhradí projektoví partneři. Pacienti budou na Zemskou kliniku Gmünd odesíláni čtyřmi praktickými lékaři z Jihočeského kraje, kteří se spojí přímo s klinikou. Klinika zaměstnává díky geografické blízkosti několik česky hovořících lékařů, lékařek a ošetřovatelských pracovníků a k dispozici bude také specializovaný tlumočník. Kromě toho už také mnozí zaměstnanci a zaměstnankyně Zemské kliniky Gmünd absolvovali kurzy češtiny.

Cílem projektu EU „healthacross in practice“ je vyzkoušet přeshraniční poskytování zdravotní péče poprvé v praxi a následně projekt vyhodnotit, aby poskytování zdravotní péče v budoucnu nebylo omezeno státní hranicí. Veškeré obyvatelstvo příhraničního regionu by napříště mělo mít optimální přístup ke zdravotní péči – přeshraničně. Pilotní projekt na Zemské klinice Gmünd umožní otestovat finanční, právní a zdravotnické aspekty společného poskytování zdravotní péče.