Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Aktivity

  • Milník 1: Zahájení projektu
  • Milník 2: Úcast obcanu a odborníku
  • Milník 3: Príprava pilotního projektu
  • Milník 4: Realizace pilotního projektu
  • Milník 5: Evaluace pilotního projektu
  • Milník 6: Zpráva o zkušenostech a doporucení pro další postup na základe pilotního projektu
  • Milník 7: Rozširování znalostí zdravotnických pracovníku
  • Milník 8: Výmena zkušeností
  • Milník 9: Prezentace výsledku projektu v Bruselu
  • Milník 10: Záver projektu