Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Od doby, kdy před 20 lety padla železná opona, obě země v mnohém srostly. V mnohém dosud nikoli. Rovněž v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče je co dohánět. Evropská unie podporuje srůstání odlišných regionů přeshraničními iniciativami. Díky tomu vznikla možnost spolupráce, která prospěje místnímu obyvatelstvu a posílí ekonomiku. Právě v příhraničních regionech se evropská myšlenka naplňuje v každodenním životě.