Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Obsahová náplň

Stěžejním tématem kooperace mezi Dolním Rakouskem a Jihočeským krajem byl především požadavek místních obyvatel, aby byl zajištěn rychlý přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči v blízkosti místa bydliště. Náplní projektu „healthacross in practice“ je praktická realizace přeshraničního poskytování zdravotní péče. Projekt se zabývá otázkami, které se mohou vyskytnout při každodenní výměně pacientů mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou. Na Zemské klinice Waldviertel Gmünd bude ošetřen určitý počet českých pacientů. Při následné evaluaci budou analyzovány procesy a problematické oblasti a identifikována možná řešení.