Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Zemská nemocnice Gmünd se otevírá českým pacientům

Evropská unie má sloužit lidem a usnadňovat jim každodenní život. Úspěšný regionální rozvoj těží ve sjednocené Evropě značnou měrou ze spolupráce partnerů v sousedících,  příhraničních regionech – sektor zdravotnictví není výjimkou.
Právě v regionu Gmünd (AT) – České Velenice (CZ) je patrné, jak přeshraniční spolupráce může lidem každodenní život skutečně usnadnit: Zemská klinika Gmünd se nachází přímo u hranic, naproti tomu na české straně, v Českých Velenicích a okolí, je nejbližší vozidlo záchranné služby s lékařem vzdáleno více než 30 km, nejbližší nemocnice pak 60 km.
Projekt ‚Healthacross in Practice‘ má proto za cíl především zajistit obyvatelům v cílovém regionu rychlý přístup ke kvalitní zdravotní péči. Jeho stěžejní součástí je pilotní program ošetření českých pacientů v zemské nemocnici Gmünd.

CO nabízíme?

Během pilotního programu bude na Zemské klinice Gmünd zhruba 100 českých pacientů poskytnuta ambulantní zdravotní péče. V případě urgentní potřeby bude možné přistoupit i k hospitalizaci pacienta.
-> V rámci pilotního programu nebude vyžadována žádná finanční spoluúčast pacientů. Veškerá péče poskytnutá v nemocnici Gmünd českým pacientům bude uhrazena partnery projektu.

KDY mohu zdravotní péči čerpat?

Pilotní program bude probíhat od 25. února 2013. Předpokládaná délka programu je 3 měsíce, to je do 31. 5. 2013.

JAK této možnosti využít?

Pacienti budou do nemocnice v Gmündu přicházet na základě doporučení svých praktických lékařů.

Výkony v rámci pilotního programu budou termínově plánovány do ordinačních hodin chirurgické, ortopedické a ambulance interní medicíny. V těchto ordinačních hodinách je v ambulancích přítomen česky mluvící zdravotnický personál

Chirurgická ambulance         STŘEDA        12:00 – 13:30

Ortopedická ambulance        STŘEDA        09:00 – 11:00

Ambulance interní medicíny  STŘEDA        09:00 – 11:00

→ Akutní případy budou ošetřeny dle potřeby kdykoliv.

Kontaktní údaje:
DGKP Manfred Mayer
Tel: +43 (0)2852 9004 6893
07:00 – 16:00 hod.

Jmenování:
Tel: +43 (0)2852 9004 6000

Informační brožura