Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Údaje

Projektoví partneři

Rakousko: Dolnorakouský holding zemských klinik (vedoucí partner)

Česká republika: Jihočeské nemocnice, a.s.

Doba trvání projektu

1.1.2012 – 31.3.2014

Region

Jihočeský kraj – Dolní Rakousko

Cíle

 • zajištění rovnosti příležitostí v přístupu ke zdravotnickým službám prostřednictvím úzké spolupráce zdravotnických zařízení v projektovém regionu Dolní Rakousko – Waldviertel a Jihočeský kraj
 • zlepšení kvality života a životních podmínek obyvatel i podmínek ve zdravotnictví
 • pozitivní dopady na ekonomiku regionu
 • optimální využití synergií a zdrojů
 • cílené informování obyvatelstva o možnosti využívat zdravotnické služby na druhé straně hranic
 • vyprofilování pilotního regionu jako modelového evropského regionu přeshraniční kooperace ve zdravotnictví
 • evaluace testovací fáze přeshraniční výměny pacientů
 • vybudování dlouhodobé spolupráce ve zdravotnictví

Cílové skupiny

 • obyvatelé regionu Dolní Rakousko, Waldviertel – Jihočeský kraj
 • zdravotnická zařízení a poskytovatelé zdravotnických služeb
 • Dolnorakouský holding zemských klinik
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • zdravotní pojišťovny v obou zemích
 • podniky v regionu a dodavatelé nemocnic