Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Výchozí situace

Evropa má sloužit lidem a usnadňovat jim každodenní život. Úspěšný regionální rozvoj těží ve sjednocené Evropě značnou měrou ze spolupráce s partnery v sousedních příhraničních regionech – je tomu tak i ve zdravotnickém sektoru.
Právě v regionu Gmünd – České Velenice je patrné, jak může přeshraniční spolupráce usnadnit lidem každodenní život: Zemská klinika Waldviertel Gmünd se nachází přímo u hranic, naproti tomu na české straně je nejbližší vozidlo záchranné služby s lékařem vzdáleno více než 30 km, nejbližší nemocnice pak 60 km.
Díky dvěma předchozím projektům už v tomto regionu byly položeny základy spolupráce: projekt „healthacross“ (2008 – 2010) inicioval první kroky s cílem umožnit obyvatelům regionu čerpat v praxi lůžkovou i ambulantní zdravotní péči přeshraničně, tedy na území sousedního státu. Projekt „healthacross – přeshraniční poskytování zdravotní péče mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem“ pak urovnal cestu k dlouhodobé přínosné spolupráci. K nejdůležitějším milníkům projektu patřilo strukturální srovnání a vypracování rejstříku služeb, vodítek pro další postup v projektovém regionu a studie proveditelnosti přeshraničního zdravotnického centra. Na základě výsledků tohoto předchozího projektu lze nyní v rámci navazujícího projektu „healthacross in practice“ pracovat na praktické realizaci přeshraničního poskytování zdravotní péče.