Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj healthacross

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a jejím přistoupením
k schengenské smlouvĕ v roce 2008 se v pohraničí na pomezí Dolního Rakouska a Jihočeského kraje otevřelo množství nových šancí a možností - zvláštĕ ve zdravotnickém sektoru: poprvé tak vznikla možnost poskytovat zdravotní péči přeshraničnĕ - ku prospĕchu veřejnosti i k posílení hospodařství.